Kontakt

“UNILEVER MAGYARORSZAG KFT.”, BUDAPEST, MAĐARSKA
PREDSTAVNIŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI,
FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA 1,
71000 SARAJEVO

DARA d.o.o. Posušje,
Kneza Višeslava br. 4,
88240 Posušje

Proizvodi
  • Magnum
  • Cornetto
  • Carte d’Or
  • Big Milk